Veiligheid voor Alles
Home » Wat doen wij?

Wat doen wij?

VKR Haaksbergen staat voor Verkeersregelaars Haaksbergen. Wij zijn een kleine organisatie met een grotere poule van enthousiaste mensen, die graag ingezet worden bij activiteiten in Haaksbergen en Omstreken. Vanuit onze passie voor evenementen en onze betrokkenheid bij de veiligheid daarvan, hebben wij enkele jaren geleden ervoor gekozen hier meer werk en tijd in te steken. Eerst onder een ander vlag, maar nu vooral gericht op Haaksbergen als onze eigen thuisbasis.

 

Ons pakket aan diensten

Bij elke activiteit en elk evenement komt ergens de vraag of het nodig is om het verkeer of de bezoekers op een bepaalde manier te coördineren passend bij het evenement. Met logisch nadenken wordt vaak een idee uitgewerkt. Echter met de huidige wensen en het groter worden van de evenementen vraagt ook dit onderdeel een professionele denkwijze.

 

Daar komt VKR Haaksbergen in beeld. Wij gaan graag tijdens een overleg met u in gesprek om de contouren van het evenement samen met u te bepalen. Daarmee bedoelen aspecten als datum, tijdsduur, aard van het evenement, verwachte bezoekers of deelnemers, locatie e.d. Die contouren zijn voor ons nodig om een passend advies. Het gesprek is voor ons mede van belang om tot een goede vorm van samenwerking te komen, waarbij wederzijds vertrouwen wordt gecreëerd en uw enthousiasme voor uw evenement op ons overgedragen wordt.

 

 

Het advies:

Het advies krijgt u in de vorm van een “offerte” waarin we kort de volgende onderdelen doorlopen:

 

  • advies inrichting verkeerscoördinatie inclusief plattegrond
    • bij het opzetten van dit advies maken wij gebruiken van onze specifieke kennis rondom verkeersgerelateerde disciplines. Dat gaat verder dan alleen de personele inzet, maar om zaken als doorstroming van het verkeer, verkeersveiligheid, wet- en regelgeving, communicatie naar de weggebruiker, wegbeheerder of wegwerker.
  • benodigde personele inzet (aantal en soort)
  • taken per soort (verkeersregelaar of verkeersbegeleider)
  • kosten gesplitst per onderdeel (voor organisatie en inzet verkeersregelaars)